CENTAR

RESPONSUM

Edukacija, promocija i primena
psihoterapije, psihologije i
unapređenja mentalnog zdravlja

PSIHOTERAPIJA I SAVETOVANJE

Individualna psihoterapija

Rad “jedan na jedan” sa terapeutom u sigurnom okruženju prilikom kojeg zajedničkim angažovanjem dolazimo do rešenja. Tok i ishod psihoterapije u potpunosti je prilagođen Vama. Terapeut nikad ne nudi gotova rešenja, već kroz pitanja i podršku gradi vezu sa Vama i pomaže Vam da samostalno rešite Vašu brigu. Ovo je prostor za rešavanje problema, ali i za lični rast i razvoj.

Partnerska psihoterapija

Ukoliko ne uspevate sami da prevaziđete poteškoće ili razvojne krize s kojima ste se susreli, partnerska terapija može biti stvar koja će vam pružiti podršku i pomoć. Tu smo da vam pomognemo u periodima tranzicije, krize i sa svakodnevnim nesuglasicama.

Porodična psihoterapija

Porodična terapija je namenjena porodicama koje su naišle na krizu koju ne umeju da prevaziđu na adekvatan način. Pomaže vam da izrazite svoje misli i osećanja na bezbedan način, da bolje sagledate i razumete ulogu drugog člana.

individualna-terapija
onlajn-savetovanje

Onlajn savetovanje

Sa terapeutom možete da radite u onlajn okruženju koje Vama najviše odgovara, umesto u tradicionalnom terapeutskom okruženja. To Vam pruža fleksibilnost da se uključite iz okruženja u kom se u datom trenutnu nalazite, bez obzira na privatne, poslovne ili porodične obaveze i putovanja.

Business

coaching

Opremite svoje zaposlene alatima, znanjem i mogućnostima kako bi postigli svoj pun potencijal i bili efikasni u svojoj posvećenosti sebi, kompaniji i svom radu.

Mnoge organizacije, istraživači i lideri identifikovali su coaching kao jednu od klučnih kompetencija liderstva i rukovodstva.

Coaching nije terapija ili savetovanje, mada coaching koristi neke iste komunikacijske procese.
Coaching govori o kreativnosti, performansama i delovanju, dok se terapija bavi razrešavanjem i
isceljivanjem. Coaching nije mentorstvo ili savetovanje, mada će treneri povremeno koristiti svoje iskustvo, dijagnostikovati situacije i davati mišljenja ili savete. Coaching koristi svo nečije znanje i iskustvo kako bi se omogućilo osobi koja je na coaching-u da kreira i razvija svoje sopstvene najbolje prakse, veze i resurse. Konačno, coaching nije trening. Treneri daju informacije, ali oni podržavaju one koje treniraju u razvoju sopstvenih veština i znanja.

Namenjen visokom rangu menadžera koji su motivisani da budu bolji i uspešniji.

Executive coaching predstavlja odnos između trenera i vlasnika preduzeća ili top menadžmenta.

Uloga trenera je da Vam pomogne da osmislite viziju vašeg poslovanja koja se usklađuje s Vašim vrednostima i ciljevima Vašeg života. Sa tom vizijom u ruci, trener vam pruža smernice, podršku i odgovornost koje su vam potrebne da biste postavili i kretali se kroz svoje ciljeve, omogućavajući Vam da svoj posao odvedete do mesta gde želite da budete.

Mnogi menadžeri danas poseduju ekspertsko znanje u poslu kojim se bave ali isto tako neki ne poseduju znanje i veštine u radu sa ljudima.

Executive

coaching

Edukacije i treninzi

Edukacije i treninzi u Centru Responsum namenjeni su i prilagođeni su svim strukama koje su vezane za rad sa ljudima, ali i onima koji žele da iskoriste znanje iz ovih oblasti u svakodnevnom životu. Sve edukacije i treninge vršimo indooroutdoor u dogovoru sa firmama i organizacijama.

biznis-coaching